Συλλογιστική ανάδραση
%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%CE%B1.jpg

Δράση 1:
Μπορείς να βρεις ποιο δικαίωμα παραβιάζεται σε κάθε μία από τις παρακάτω εικόνες;

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7.JPG
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1.jpg
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7.jpg

Καταγράψτε τις απαντήσεις σας εδώ.

Δράση 2:
Χαρακτήρισε τις προτάσεις σωστές ή λάθος.

Δράση 3:
Είδαμε κάποια δικαιώματα των παιδιών. Ας λύσουμε το σταυρόλεξο για να ανακαλύψουμε κι άλλα.

Δράση 4:
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξηγήσετε στους συμμαθητές σας για ποιο λόγο θεωρείτε σημαντική την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από όσα μάθατε.

Αν κάτι σας δυσκόλεψε επιστρέψτε στις Διαδικασίες αλλιώς μεταβείτε στις Προεκτάσεις.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License