Πλαίσιο στήριξης

Ποιά κατάσταση μάς οδήγησε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα.
Επέλεξα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα λόγω της έκτασης που έχει ακόμη και στην σημερινή εποχή. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό οι μαθητές του δημοτικού να γνωρίζουν σε βάθος το φαινόμενο της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης. Έτσι, θα μπορέσουν να μάθουν τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν συνομήλικοι τους στον κόσμο και ότι πράγματα που οι ίδιοι θεωρούν δεδομένα για κάποια παιδιά είναι απλώς ένα όνειρο. Κατ' επέκταση θα μπορέσουν να συγκρίνουν την καθημερινότητά τους με αυτήν που βιώνουν παιδιά σε άλλες χώρες του κόσμου.

Πού απευθύνεται.
Το συγκεκριμένο wiki απευθύνεται σε μαθητές Στ' Δημοτικού. Συγκεκριμένα, συνδέεται με την 4η θεματική ενότητα, στο κεφάλαιο 2 “Τα δικαιώματα του παιδιού” στο βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στα βασικότερα δικαιώματα των παιδιών και τους υπερασπιστές τους. Σε αυτό το σημείο θα προβληθεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας καθώς και άλλα παραδείγματα παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων.

Δεξιότητες που αναπτύσσονται στη συγκεκριμένη εργασία.
Οι δεξιότητες που ήδη κατέχουν οι μαθητές είναι η ανάγνωση, η γραφή, η ικανότητα αντίληψης σωστού-λάθους καθώς επίσης και η ικανότητα κατανόησης μιας εικόνας ή ενός βίντεο και η χρήση υπολογιστή σε αρχάριο επίπεδο (χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου, βασικές εντολές όπως εισαγωγή και αναζήτηση στο διαδίκτυο).Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν όμως μετά την χρήση του λογισμικού είναι: να έχουν αναπτύξει οι μαθητές θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές ως περιβάλλον εργασίας, να γνωρίζουν να τους χρησιμοποιούν ως εργαλεία αναζήτησης και επεξεργασίας των πληροφοριών,να είναι σε θέση να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να οργανώνουν απλές πληροφορίες μέσα από μια ποικιλία πηγών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να ανακοινώνουν απλά θέματα, να αναπτύξουν την ικανότητα να εργάζονται αρμονικά σε ομάδες και να αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις δεξιότητες για την επίτευξη συλλογικών στόχων. Τέλος, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα τους και την σπουδαιότητα να τα προστατευτούν αλλά και να μπορούν να τα ξεχωρίσουν από τις υποχρεώσεις τους.

Προαπαιτούμενα ή βασικές προϋποθέσεις.
Η ενασχόληση με το wiki δεν έχει ιδιαίτερες προϋποθέσεις.Αρχικά, θα πρέπει να υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα (υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο), θα πρέπει οι μαθητές να έχουν αρχάριες γνώσεις ΤΠΕ, σε περίπτωση όμως που δεν έχουν θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει αυτούς τους μαθητές ώστε να εξισωθούν οι γνώσεις του τμήματος για το αντικείμενο που τον απασχολεί. Θα πρέπει ακόμα οι μαθητές να κατανοήσουν το σκοπό του λογισμικού, δηλαδή αφού διαβάσουν και κατανοήσουν τα δικαιώματα των παιδιών που βρίσκονται στο σχολικό τους βιβλίο,να μπορούν αν διαβάσουν κάποιο παράδειγμα καταπάτησης δικαιωμάτων να βρουν ποιο δικαίωμα καταπατάται και τρόπους για την προστασία του.Επίσης, να μπορούν να διακρίνουν βασικές έννοιες όπως της υποχρέωσης και του δικαιώματος και να γνωρίζουν την έννοια της εκμετάλλευσης. Πολύ σημαντική απαίτηση να είναι οι μαθητές σε θεση να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους αλλά και όσες τους δίνονται από το λογισμικό για την επίτευξη του συλλογικού στόχου. Γενικά, οι δραστηριότητες δίνονται σε σαφείς και απλές οδηγίες.

Οργάνωση της τάξης.
Το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί στο σχολείο στην αίθουσα Η/Υ στα πλαίσια του μαθήματος “Τα δικαιώματα του παιδιού” που συναντάμε στο βιβλίο της έκτης “Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή”. Πρέπει να υπάρχει επομένως πρόσβαση σε υπολογιστές, δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και να διατίθονται ηχεία. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις και κατάρτιση για να αξιολογεί κατάλληλα τα ΤΠΕ ως χειραφετικά εργαλεία και να ενισχύει τους μαθητές για την σωστή χρήση τους. Η τάξη θα χωριστεί σε τρεις ομάδες και θα λειτουργήσει στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.

Υλικοτεχνική υποδομή.
Το wiki από την φύση του ως εργαλείο απαιτεί την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License