Δημιουργοί

Η εργασία εκπονήθηκε από την φοιτήτρια Μπατάκη Κατερίνα, στο πλαίσιο του σεμιναρίου: Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License